MSZE ŚWIĘTE

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/ V-X, 17.00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7:00, 18:00
czwartek:
17:00
sobota:
18:00

więcej...

Legion Maryi to grupa osób w różnym wieku, którzy poprzez swą modlitwę, spotkania oraz odwiedziny chorych i samotnych pragną nieść dobrą nowinę o Chrystusie w świat. Przy parafii św. Wawrzyńca grupa ta powstała w czerwcu 2001 roku.

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę, i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim. Zadaniem tego dzieła jest rozszerzenie królestwa Bożego.. Legion Maryi stoi do yspozycji biskupa diecezjalnego i proboszcza, jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy społecznej i akcji katolickiej, która według ich mniemania stosowona jest dla legionistów, oraz pożądana dla dobra Kościoła. Nigdy nie mogą podejmować legioniści takiej pracy w parafii bez zgody proboszcza lub ordynariusza.

Legion dąży szczególnie do zgłębienia wielkiej pokory, doskonałego posłuszeństwa Maryi, do naśladowania Jej anielskiej łagodności i nieustannej modlitwy, do praktykowania Jej wszechstronnego umartwienia, nieskalanej czystości i bohaterskiej cierpliwości, do zdobycia Jej niebiańskiej mądrości i Jej miłości Boga, aż do samo-ofiary, ale przede wszystkim do przeżycia Jej wiary. Maryja bowiem posiadała cnotę wiary w całej jej pełni i żaden człowiek nie może Jej byc kiedykolwiek w tym równy. Natchniony tą miłością i wiarą Maryi odważa się Legion podjąć każdą pracę i "nie narzeka nigdy, że coś jest niemożliwe, gdyż Ona chce i może wszysko."

Opiekunem grupy jest ks. wikariusz Andrzej Rudolf

SPOTKANIA LEGIONU MARYI ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 9.30

KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00