MSZE ŚWIĘTE

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/ V-X, 17.00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7:00, 18:00
czwartek:
17:00
sobota:
18:00

więcej...

Kalendarium 2012

25 marca – w katedrze Chrystusa Króla ks. abp Wiktor Skworc ustanowił nowych Nad-zwyczajnych Szafarzy Eucharystii. W tej posłudze zostało ustanowionych również dwóch naszych parafian: p. Jerzy Mańdok i p. Maciej Maliszewski. Będą oni zanosili Eucharystię naszym chorym w niedzielę oraz pomagali przy rozdawaniu Komunii św. w naszym kościele.

27 – 30 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Paweł Porwit, Karmelita Bosy. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie reko-lekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks. Łukasza Kotyń-skiego. W ramach rekolekcji dzieci poznawały patronów chorzowskich kościołów. Najlep-sze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

1 kwietnia – w niedzielę Palmową Dzieci Marii przygotowały nabożeństwo modlitewno-refleksyjne „Ave Crux”.

4 kwietnia - w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżo-wa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowały poszczególne grupy parafialne: mło-dzież, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżo-wej młodzież wraz z ks. Łukaszem przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej po raz pierwszy uczestniczyło Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygoto-wanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

5 – 8 kwietnia - przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk zaś kazanie wygłosił ks. Stanisław Michałowski. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błasz-czyk natomiast kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Kotyński. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W czuwaniu przy Bożym Grobie uczestniczyło Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

15 kwietnia – od Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Chorzowie w kościele św. Jadwigi ruszył stały konfesjonał. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 17.30 można przyjąć sakrament pokuty, dyżury pełnią kapłani dekanatu Chorzów. Posługa w konfesjonale została przyjęta bardzo pozytywnie przez mieszkańców naszego miasta.

22 kwietnia – rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Kon-sekrowanego. Hasłem tego Tygodnia są słowa: „Powołanie darem miłości Boga”.

26 kwietnia – odbyło się ostatnie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca 20 maja w całej archidiecezji katowickiej odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Z urzędu do PRD należą kapłani pracujący w para-fii, nominowani przez ks. proboszcza przedstawiciele grup parafialnych oraz wybrani przez parafian członkowie.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk, homilię wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. kan. Paweł Buchta. We Mszy św. uczestniczył misjonarz z Kamerunu ks. Wojciech Grzywocz, kolekta zebrana w czasie mszy św. została przezna-czona na misje prowadzone przez ks. Wojciecha. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji miesz-kańców Chorzowa sprawowana przez nowego Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Wik-tora Skworca. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

6 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 43 dzieci. W tym również 2 dzieci przystąpiła do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

11 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej oraz byliśmy u Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

11 maja – grupa naszej młodzieży w kościele św. Jadwigi w Chorzowie z rąk ks. prał. Rudolfa Broma przyjęła sakrament bierzmowania. W tym roku zgodnie z dekretem ks. abpa Wiktora Skworca sakrament bierzmowania był udzielany w wyznaczonych para-fiach poszczególnych dekanatów, nasza więc młodzież otrzymała ten sakrament w parafii św. Jadwigi razem z młodzieżą z parafii św. Jadwigi i św. Marii Magdaleny.

12 maja – ks. diakon Przemysław Nowak z rąk ks. abpa Wiktora Skworca otrzymał sakrament kapłaństwa. Razem z ks. Przemkiem sakrament ten przyjęło 23 innych diakonów. Nowi księża noeprezbiterzy zasilą grono kapłanów archidiecezji katowickiej.

13 maja – odbyły się w naszej parafii prymicje ks. Przemysława Nowaka. Ks. Neoprezbi-ter wypisał na swoim prymicyjnym obrazku słowa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił”. Kaznodzieją prymicyjnym był ks. Łukasz Stawarz, były nasz wikary. W następnych dniach ks. Neoprezbiter również sprawował Msze św. dla grup parafial-nych: Żywego Różańca, Legionu Maryi, ministrantów, Dzieci Maryi, oazy młodzieżowej oraz Oazy+; po Mszach św. odbyły się spotkania ks. Neoprezbitera na probostwie.

20 maja – zgodnie z dekretem ks. abpa Wiktora Skworca odbyły się w całej archidiecezji katowickiej wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Również takie wybory odbyły się w naszej parafii. Oddano 180 ważnych głosów, spośród 12 kandydatów wybrano 9 członków PRD. Najwięcej głosów otrzymała p. Halina Fąferek, a następnie p. Andrzej Sroczyński i Paweł Cebula. Ponadto wybrani zostali: Gruszczak Jolanta, Nowak Marek, Maliszewska Anna, Matjaszyk Sabina, Spałek Celina i Wrona Anna.

20 maja – w naszym kościele 12 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św..

20 maja – odbył się w naszym kościele koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Contra bellum”.

21 – 29 maja – odbyła się parafialna samolotowo-autokarowa pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela. Ponadto zwiedziliśmy Madryt, Lizbonę, Porto, Coimbrę, Sala-mankę. Modliliśmy się w Avili – w miejscu działalności św. Teresy i Jana od Krzyża. Zwiedzaliśmy piękne opactwa w Tomar, Bathali i Alkobasie oraz pielgrzymowaliśmy do małego pięknego sanktuarium nad oceanem Atlantyckim w Nazare.

21 czerwca – odbyły się w naszej parafii wybory wiernych świeckich do Archi-diecezjalnej Rady Duszpasterskiej dekanatu Chorzów. Spośród 9 przedstawicieli poszczególnych Parafialnych Rad Duszpasterskich z parafii naszego dekanatu zo-stał wybrany p. Mariusz Tracz z parafii św. Antoniego.

22 czerwca – odbyły się w naszej parafii wybory kapłanów do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej okręgu wyborczego Chorzów. Po wyborach w poszczegól-nych dekanatach naszego okręgu wyborczego, zostali zgłoszeni kapłani wybrani w poszczególnych dekanatach. Wyboru dokonywali dziekani okręgu wyborczego Chorzów obejmującego następujące dekanaty: Chorzów, Kochłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śl., Siemianowice Śl. i Świętochłowice. W wyniku wyborów został wybrany ks. Czesław Centner z parafii św. Józefa w Świętochłowicach Zgodzie.

29 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

15 – 28 czerwca oraz 12 – 30 sierpnia – dekretem ks. bpa Józefa Kupnego został skierowany do naszej parafii ks. neoprezbiter Przemysław Nowak.

12 sierpnia - odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Waw-rzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. dr Adam Pawlaszczyk, pra-cownik Sądu Biskupiego w Katowicach zamianowany przez ks. abpa Wiktora Skworca od 1 września nowy Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach.

19 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. pod hasłem „Kościół naszym domem”. Z naszej parafii wyruszyła około 50-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk oraz nasz kleryk Przemysław Malinowski. Kazania na wzgórzu piekar-skim wygłosił ks. bp Jan Kopiec.

30 sierpnia – pożegnaliśmy ks. neoprezbitera Przemysława Nowaka, który czasie wakacji pełnił w naszej parafii funkcje wikariusza. Ks. Neoprezbiter dekretem ks. bpa Józefa Kupnego na swoja pierwszą placówkę został skierowany do parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śl.

3 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

23 września – przed kościołem została przeprowadzona zbiórka na chorzowskie Hospicjum, które niesie pomoc medyczną, duchową i społeczną osobom z zaa-wansowaną chorobą nowotworową w ich domach oraz na oddziale stacjonarnym.

29 września – odbyła się XIII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekar-skiej. W ramach pielgrzymki odbyły się Dróżki Różańcowe na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św.. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Floriana w Cho-rzowie natomiast kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Bartoszek dyrektor Apostol-stwa Chorych. W pielgrzymce wzięli również udział mieszkańcy Chorzowa Bato-rego wraz ze swoimi duszpasterzami. W czasie pielgrzymki uczciliśmy bł. ks. Józefa Czempiela, który pochodził z Piekar Śl., a duszpasterzował w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. W tym roku przypada 70 rocznica śmierci bł. ks. Józefa Czempiela.

2 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

7 października – w kościele św. Józefa Muzeum Górnośląskiego Parku Etnogra-ficznego w Chorzowie odbyła się uroczysta Mszą św. sprawowana przez ks. arcy-bpa Damiana Zimonia z okazji 15-lecia obecności kościoła św. Józefa. Po Mszy św. ks. Arcybiskup zagościł również na naszym nowym probostwie.

11 października – rozpoczęliśmy w Kościele „Rok Wiary”. Rok ten ogłosił pa-pież Benedykt XVI w 50 rocznicę rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego oraz w 20 rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rozpoczęcie Roku Wiary w naszym dekanacie poprzedziło triduum w kościele św. Jadwigi prowadzone przez ks. Szymona Kierę.

12 października – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

14 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. W tym dniu odbył się uroczysty Apel Jasnogórski oraz została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy bł. Jana Pawła II.

4 listopada – gościliśmy w naszej parafii ks. Wojciecha Solika, który w Słowie Bożym przybliżył ideę zwołania II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

11 listopada – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, w ramach nabożeństwa popołudniowego Dzieci Maryi przygotowały spotkanie patriotyczno-religijne z piosenką i poezją.

16 listopada - odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z oka-zji ich święta patronalnego

22 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie tej Mszy św. 3 nowych chłopców rozpoczęło służbę ministrancką.

25 listopada – w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ks. abp Wiktor Skworc rozpoczął obrady II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

28 listopada – w Muzeum w Chorzowie odbył się wernisaż wystawy „Machabeusze. Bł. ks. Józef Czempiel wśród chorzowskich „towarzyszy”.

2 grudnia – rozpoczął się Nowy Rok Liturgiczny. Hasłem tegorocznego Roku Liturgicznego są słowa: „Być solą ziemi”.

3 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”, które przybliżały dzieciom świadków wiary. Materiały te nawiązywały do przeżywanego w Kościele Roku Wiary.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców.

W grudniu – w okresie przedświątecznym została przeprowadzona akcja „Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 100 dzieci zostało obdarowane paczkami.

KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00