MSZE ŚWIĘTE

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/ V-X, 17.00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7:00, 18:00
czwartek:
17:00
sobota:
18:00

więcej...

Duszpasterze w Chorzowie do 2000 r.


ks. Emanuel Krzoska Ks. Emanuel Krzoska - Urodził się w 1881r. w Zabrzu-Zaborzu. Po ukończeniu studiów teologicznych we Fryburgu w 1908r. otrzymał w Insbucku święcenia kapłańskie. Po I wojnie światowej powrócił na Górny Śląsk i włączył się aktywnie w nurt polskiego życia politycznego, był działaczem plebiscytowym, uczestnikiem powstań śląskich. Po powrocie części Śląska do Polski zamieszkał w Chorzowie i podjął pracę katechety w szkolnictwie średnim. Był autorem "Gramatyki języka polskiego". We wrześniu 1939r. brał udział w wojnie obronnej, internowany pełnił obowiązki kapelana majora Wojska Polskiego powrócił do Chorzowa i podjął pracę katechety. Równoczesnie zostało mu powierzone duszpasterstwo przy kościele św. Wawrzyńca. W 1954r. otrzymał godność dziekana honorowego.

ks. Stanisław Krzoska Ks. Stanisław Krzoska - proboszcz - Urodzony w 1928r. w Rudzie Ślaskiej. Po ukończeniu Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, otrzymał święcenia kapłańskie w 1955r. Od 1961r. pracował w parafii św. Antoniego i została mu powierzona misja tworzenia nowej parafii przy drewnianym kościółku. Prowdził i nadzorował wszelkie prace remontowe i konserwację wnętrza kościólka. Brał udział w pracach djecezjalnej komisji sakralnej. Udzielał się jako katecheta, wykładowca sztuki z zakresu sztuki sakralnej w WŚSD, moderator tworzącego się Ruchu Światło-Życie, duszpasterz akademicki. Dzieki jego staraniom w 1968r. przy kościółku utworzono samodzielną stację duszpasterską a w 10 lat później erygowano parafię której został proboszczem. W sierpniu 1998r. ks. Stanisław przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 12 października 2009 r.
Wikarymi z tego okresu byli:
ks. Jerzy Robok z Zump 1968-71
ks. Jan Piwczyk z Zarzecza 1971-72
ks. Ludwik Lasota z Ruptawy 1972-75
ks. Tadeusz Pietrzyk z Zarzecza 1975-78
ks. Jan Krawiec ze Strzelec Opolskich 1978-81
ks. Andrzej Bartoszek z Imielina 1981-84
ks. Adam Michalski z Chorzowa 1984-87
ks. Andrzej Noras z Imielina 1987-90
ks. Andrzej Marek z Dębowca 1990-93
ks. Marceli Rabstein z Piekar Śląskich 1993-97
ks. Wojciech Bartoszek z Piaśnik 1997-98
Posługę duszpasterską w latach 1980-99 pełnił także emerytowany ks. Wilhelm Wrona

ks. Józefa Gawliczek Ks. Józef Gawliczek - administrator - Urodzony w 1.07.1949r. w Rybniku-Boguszowicach. Po ukończeniu WŚSD przyjął święcenia kapłańskie w 31.03.1983r. W parafii św. Wawrzyńca pełnił rolę administratora.

ks. Antoni Szczypka Ks. Antoni Szczypka - wikariusz ks. Józefa Gawliczka. Urodził się 8.01.1957 r., Święcenia kapłańskie przyjął 19.04.1984 r w Katowicach.

Gazetka
Liturgia na dziś