MSZE ŚWIĘTE

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/ V-X, 17.00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7:00, 18:00
czwartek:
17:00
sobota:
18:00

więcej...

Dzieci Maryi

W wielu parafiach diecezji katowickiej, podobnie jak w innych diecezjach Polski, istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu maryjnego. Często jednak model pobożności, jaki grupy te proponują, nie jest należycie pogłębiony, bazuje na uczuciowym manifestowaniu swojego stosunku do Bogurodzicy. Koniecznym więc stało się skonfrontowanie takiej pobożności z nauka Soboru Watykańskiego II na temat Matki Najświętszej. Nauka ta zawarta w Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium" znalazła potem swoje rozwinięcie i pogłębianie w wydanej przez papieża Pawła VI adhortacji apostolskiej o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny "Maralis cultus".

W trosce o właściwy i zdrowy rozwój pobożności maryjnej, wychodząc zarazem naprzeciw duszpasterzom, którzy byli zaangażowani w prowadzenie "grup maryjnych" i zmuszeni do przygotowywania właściwego programu formacyjnego, biskup Herbert Bendorz pismem z dnia 24 maja 1978 roku polecił im opracowanie wytycznych, które stałyby się podstawą do odnowienia ruchu maryjnego, zwłaszcza wśród starszych dzieci. W tym samym piśmie biskup zaproponował urządzenie i przeprowadzenie wakacyjnych rekolekcji oraz zatwierdził nazwę ruchu - "Dzieci Maryi".

Pierwsze rekolekcje, w których brało udział 35 osób. Korzystając z zebranych doświadczeń opracowano szczegółowy program, według którego w następnych latach prowadzono rekolekcje w kilkunastu ośrodkach diecezji po 5 turnusów. Cel wychowawczy i duchowy ruchu, to upodobnienie się do Maryi i naśladowania Tej, którą Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Członkowie tego ruchu, wybierając Maryję jako wzór naśladowania Chrystusa i ideał osobowy dla własnego życia, starając się we wspólnocie kształtować w sobie Jej rysy.

Cel wychowawczy jest realizowany poprzez program formacyjny oparty o normy pobożności zawarte w adhortacji Pawła VI "Maralis cultus". Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, opracowana na okres pieciu lat, realizowana jest na cotygodniowych spotkaniach parafialnych: druga stanowią trzystopniowe rekolekcje wakacyjne, podczas których, w oparciu o Pismo Św., matka Boża ukazywana jest jako wzór, względnie "pierwowzór", Kościoła i naszej pobożności chrześcijańskiej.

W naszej parafii od wielu lat istnieje Wspólnota Dzieci Maryi. Od roku 2009 za namową księdza proboszcza w tę grupę włączyła się p. Karina (wieloletnia animatorka DM) oraz jej mąż Grzegorz też wieloletni animator służby liturgicznej. Wtedy jeszcze spotkania odbywały się w domu katechetycznym na ul. Roosevelta, były dość małe, ponieważ uczestniczyły w nich tylko 4 dziewczynki. Mijał czas, dzieci przybywało, spotkania nabrały rozpędu, obfitowały w różne inicjatywy związane z muzyką, teatrem, rozprowadzaniem różańców, sianka lub ozdób wielkanocnych. Pozwoliło to grupie w dość krótkim czasie uszyć przepiękny sztandar, a po nim sprawić sobie niebieskie pelerynki, zaś później dodać na nich haft z logo DM.

Nim się obejrzeliśmy było już nas 20. Zaangażowanie grupy DM w życie parafii wzrastało, zaczęli być rozpoznawalni również w archidiecezji, na przykład przez coroczne rekolekcyjne dni wspólnoty w Katedrze. Wyjazdy na rekolekcje wakacyjne, trzy dniowe rekolekcje integracyjne grup parafialnych DM/ministranci/oaza, wyjazdy do Panewnik zimą i wiosną na drogę krzyżową, wyjazdy do szopek czy odwiedziny pobliskich parafii. Wszystko to bardzo zbliżyło dzieci do pana Boga i Maryi oraz zaowocowało to, ze na przestrzeni siedmiu lat wykształciło się wiele animatorek i jeden animator.

Grupa działa też na rzecz parafii w sposób rzeczowy i konkretny np. roznoszenie paczek chorym parafianom, zbieranie ofiar na dożywianie dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej, budowanie ołtarzy na Boże Ciało, coniedzielna Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, liturgia słowa w niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 10.30. Poza tym wspólnota realizuje swoje pasje związane z tańcem i muzyką, o czym wielokrotnie dała wyraz nagrywając teledyski lub wydając płyty. Bierze również udział w wielu koncertach poza parafią.

Obecnie grupa liczy 25 osób, które prowadzą dwie animatorki, zaś nad całością czuwają moderatorzy Karina i Grzegorz. Pomysły i inicjatywy realizowane przez tą wspólnotę możliwe są dlatego, że obok stoi wielka grupa przyjaciół, którzy wspierają te dzieła jak tylko potrafią najlepiej. W wielu przypadkach to dzięki rodzicom, babciom i dziadkom oraz przyjaciołom realizacja pomysłów jest możliwa. Za wszystkie dobre słowa na temat grupy DM, za modlitwę oraz wsparcie nie tylko materialne wszystkim ludziom dobrej woli wielkie Bóg Zapłać.

Można nas zobaczyć na Facebooku, na stronie "Dzieci Maryi przy parafii Św. Wawrzyńca", zaś spotkania grupy odbywają się co sobotę o godzinie 10.30 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do uczestnictwa w naszej przygodzie z Maryją.

SPOTKANIA GRUPY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZINIE 10.30

KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00