MSZE ŚWIĘTE

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/ V-X, 17.00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7:00, 18:00
czwartek:
16:30, 18:00
sobota:
18:00

więcej...

Propozycja rodzinnej modlitwy kolędowej

Po przyjściu z kościoła ze Mszy św. kolędowej zapalamy świece i śpiewamy kolędę, można również zapalić kadzidełko. Prosimy, aby przed wyjściem do kościoła już przygotować stół tak jak na tradycyjną kolędę (biały obrus, świece, krzyż). Scenariusz modlitwy może być następujący:

WEZWANIA DO WYBORU:
I. Prowadz.: Panie wysłuchaj Modlitwy nasze.
Pozost.: A wołanie niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla całej naszej rodziny słowami Modlitwy Pańskiej. Ojcze nasz….
lub:
II. Prowadz.: Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie. Uświęcaj i to mieszkanie. Ciebie prosimy… Obdarz zdrowiem i bezpieczeństwem wszystkich ludzi, niech wróci normalność w życiu religijnym, społecznym i gospodarczym. Ciebie prosimy… . Bądź Panie, dla naszej rodziny mocą i oparciem w trudnych doświadczeniach życiowych. Ciebie prosimy… . Chorym członkom naszych rodzin przywróć zdrowie, a naszych zmarłych przyjmij do chwały nieba. Ciebie prosimy… .
Ojcze nasz….

MODLITWA:
Dobry i Miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i ciepieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
lub:
Boże, Ojcze, Twój Syn, Jezus Chrystus, napełnił nas Duchem Św. i uczynił Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za wszelkie dobro i prosimy: obdarz nas umiłowaniem Twojej Ewangelii, życzliwością ludzi, wytrwałością w cierpieniu i wiernością w chwilach szczęścia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MIESZKANIA:
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech zstąpi na to miejsce i pozostanie na zawsze: w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.. Amen

Następnie można ucałować krzyż rodzinny i poświęcić wodą święconą mieszkanie oraz wypisać na drzwiach znaki kolędowe: C+M+B+2021 mówiąc:
Znacząc drzwi świętymi imionami i znakami, wyrażamy pragnienie, aby tylko dobro i błogosławieństwo przekraczało próg naszego domu. AmenKolęda 2020 - aktualizacja

Drodzy Parafianie!
W tym roku ze względu na stan epidemii odwiedziny duszpasterskie nie odbędą się w tradycyjnej formie. Ogłoszona kwarantanna narodowa i obostrzenia z nią związane skłoniły nas do zmiany terminarza planowanych Mszy św. kolędowych. Czujemy jednak nadal potrzebę spotkania, wspólnej modlitwy oraz błogosławienia Waszych domów stąd zapraszamy na Msze św., które będą odprawiane w Waszych intencjach.

W okresie Bożego Narodzenia w dniach od 18 do 29 stycznia zgromadzimy się na wieczornej Mszy św. o godz. 18.00, podczas której będziemy polecać będziemy Bogu Was i Wasze rodziny. Pomodlimy się również za tych, którzy nie mogą przyjść. Na zakończenie Mszy św. odmówimy modlitwę błogosławieństwa mieszkańców oraz poświęcimy przyniesioną przez Was wodę, którą poświęcicie mieszkania. Każdy również otrzyma zestaw kolędowy (kreda i kadzidło), aby opisać swoje mieszkanie i zapalić w czasie modlitwy kadzidło. W czasie Mszy św. będzie zbierana kolekta jako ofiara kolędowa, która będzie przeznaczona na bieżące wydatki parafialne oraz planowane remonty (konserwacja ołtarza św. Barbary). Przy wyjściu z kościoła staną ministranci z puszkami, ofiary te będą przeznaczone na duszpasterstwo dzieci i młodzieży.

Nowy harmonogram Mszy św. jest następujący:
Poniedziałek – 18 stycznia – ul. Rycerska
Wtorek – 19 stycznia – ul. Kościuszki
Środa – 20 stycznia – Parkowa, Lwowska, Ośrodek Harcerski
Czwartek – 21 stycznia – Mościckiego, Wybickiego
Piątek – 22 stycznia – Paderewskiego, Roosevelta
Poniedziałek – 25 stycznia – Konopnickiej nr parzyste oraz 25 – 27
Wtorek – 26 stycznia – Konopnickiej 15 – 23
Środa – 27 stycznia – Skargi
Czwartek – 28 stycznia – Poniatowskiego, Górna, Redena
Piątek – 29 stycznia – Gajowa, Pogodna

Ponadto w niedzielę 24 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. – dla tych, którzy korzystają z duszpasterstwa przy naszej parafii zaś w niedzielę 31 stycznia o godz. 12.00 dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjść w swoim terminie.

Dołóżmy starań, by to wydarzenie było choćby namiastką naszego dorocznego spotkania w waszych mieszkaniach. Liczymy na Waszą obecność!

Duszpasterze


Wolne intencje mszalne

(aktualne na dzień 16 stycznia 2021 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

Luty 2021
1.02 (poniedziałek) – 18.00
3.02 (środa) – 18.00
4.02 (czwartek) – 17.00
10.02 (środa) – 18.00
11.02 (czwartek) – 17.00
12.02 (piątek) – 7.00; 18.00
13.02 (sobota) – 18.00
15.02 (poniedziałek) – 18.00
16.02 (wtorek) – 7.00; 18.00
17.02 (środa popielcowa) – 8.30; 16.30; 18.00
18.02 (czwartek) – 17.00
19.02 (piątek) – 7.00; 18.00
20.02 (sobota) – 18.00
21.02 (niedziela) – 8.00
22.02 (poniedziałek) – 7.00; 18.00
23.02 (wtorek) – 7.00; 18.00
24.02 (środa) – 7.00; 18.00
25.02 (czwartek) – 17.00
26.02 (piątek) – 7.00; 18.00
27.02 (sobota) – 18.00
28.02 (niedziela) – 8.00; 12.00; 17.00

>>więcej...


Modlitwa o pokój

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.
Amen.


Modlitwa do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami.

Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków.

Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skorogasił żar ognia naturalnego.

Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności.


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00