MSZE ŚWIĘTE
wakacje letnie


W niedzielę:
7:30, 9:00, 11:00, 17:00
15:00 /skansen/

W tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek:
7:00

wtorek, czwartek, sobota:
18:00
więcej...

Światowe Dni Młodzieży. Dni w diecezji.

W czasie „dni w diecezji”, które trwają od 20 do 25 lipca w naszej parafii będziemy gościli ponad 40 pielgrzymów z Anglii, ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej św. Jana, dla której główną siedzibą są Katowice. Program pobytu w Katowicach pielgrzymów z Anglii jest wywieszony w gablotce. Naszych gości powitamy już jednak dzień wcześniej tj. 19 lipca ok. godz. 20.00. Codziennie od środy do piątku Wspólnota św. Jana będzie miała swoje spotkania w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. W czwartek i w piątek w godz. 15.00 - 18.00 w trzech miejscach Katowic będzie przeprowadzała ewangelizację: w parku Kościuszki; przed teatrem Wyspiańskiego i w „Strefie Kultury” koło NOSPR-u. Zapraszam i zachęcam, aby udać się do Katowic w wyznaczone miejsca, aby zobaczyć jak nasi Goście z Anglii żyją wiarą i nią się dzielą.

>>więcej...


Relacja dzień po dniu - Turza 2016

Relacja, której tekst przygotował moderator Dzieci Maryi naszej parafii Grzegorz Nowak. Zapraszamy do lektury obszernego materiału z tego wyjazdu. W naszej galerii również znaleźć można wiele zdjęć z tego wydarzenia.

>>więcej...
Wolne intencje mszalne (aktualne na dzień 10 lipca 2016 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

lipiec 2016
11.07 (poniedziałek) – 7.00
15.07 (piątek) – 7.00
17.07 (niedziela) – 9.00; 15.00/skansen/
22.07 (piątek) – 7.00
24.07 (niedziela) – 7.30
25.07 (poniedziałek) – 7.00
27.07 (środa) – 7.00
29.07 (piątek) – 7.00
31.07 (niedziela) – 7.30

>>więcej...


Program wizyty papieża Franciszka w Polsce z okazji ŚDM

Papież Franciszek będzie przebywać w Polsce od 27 do 31 lipca. Komunikat Stolicy Apostolskiej dotyczący papieskiej wizyty odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. „Z okazji najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony w Krakowie oraz na zaproszenie najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej i polskich Biskupów, Jego Świątobliwość papież Franciszek uda się z duszpasterską wizytą do Polski w dniach 27-31 lipca 2016 roku” – czytamy w dokumencie.

Światowe Dni Młodzieży będą obchodzone w Polsce po raz drugi. Pierwszy raz miały miejsce w 1991 r. w Częstochowie. Abp Migliore podkreślił, że wydarzenie to umożliwiło wówczas wymianę duchowych dóbr między wspólnotami kościelnymi z całego świata i z Europy Środkowowschodniej, dopiero co wyswobodzonymi z procesów marginalizacji pod panowaniem reżimów komunistycznych.

>>więcej...


KOMUNIKAT PO X SESJI PLENARNEJ II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ


Dziewiątego kwietnia br. odbyła się dziesiąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Świeckich oraz Komisję ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Następnie przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży przedstawił zmiany w projekcie sformułowane w oparciu o poprawki zgłoszone przez członków Synodu i przedyskutowane na otwartym posiedzeniu Komisji.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja projektu Podkomisji ds. Mediów. Znajdują się w nim propozycje dotyczące m.in. rozwoju mediów archidiecezjalnych, reorganizacji komunikacji pomiędzy parafiami a mediami, wspierania parafii w wykorzystywaniu Internetu do komunikacji z wiernymi. W czasie dyskusji w auli synodalnej zwracano uwagę, iż w dokumencie należałoby się bardziej skoncentrować na wskazaniu najważniejszych celów działalności medialnej różnych podmiotów archidiecezji niż na technicznej stronie funkcjonowania mediów - ta bowiem podlega szybkim zmianom i trudno przewidzieć, jak będą one przebiegać w przyszłości.

Kolejna, jedenasta sesja plenarna odbędzie się 7 maja 2016 r. Zostanie na niej zaprezentowany ostatni synodalny projekt: Komisji ds. Duszpasterstwa. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej


Bierzmowanie w katedrze

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla w następujące czwartki w 2016 roku będzie udzielany sakrament bierzmowania:
3 marca, 14 kwietnia, 2 czerwca, 29 września i 10 listopada.

W dniu bierzmowania:
- wprowadzenie liturgiczne o godz. 17.00
- Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania o godz. 18.00.

Kandydaci do bierzmowania powinni się zgłosić w swoich parafiach oraz obowiązkowo uczestniczyć w katechezach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. Katechezy te są prowadzone przez pięć poprzedzających wtorków w salkach parafii św. Jadwigi w Chorzowie o godz. 19.00.


KOMUNIKAT Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka


Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


Co powinieneś wiedzieć o ŚDM?

Drodzy Parafianie, wielkimi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Nasza parafia również przygotowuje się do tych obchodów. Są to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Jako datę ustanowienia ŚDM przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 roku. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był Święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych między innymi w: Rzymie, Buenos Aires, Częstochowie i Paryżu. Po jego śmierci kontynuatorem i orędownikiem tych obchodów stał się emerytowany Benedykt XVI. Następnie tę inicjatywę przejął papież Franciszek. To on ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie. Celem organizowanych dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki krążące po całym świecie i gromadzące młodych na modlitwie. Są to Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, podarowane przez Jana Pawła II.

Również i Wy drodzy Parafianie możecie wesprzeć to dzieło poprzez: przyjęcie młodych pielgrzymów do swoich domów, datki na wyjazd młodzieży z naszego rejonu do Krakowa oraz modlitwę w intencji papieża, kapłanów, wolontariuszy, a przede wszystkim młodzieży biorącej udział w tym wydarzeniu. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży koordynuje Diecezjalne Centrum ŚDM. Zadaniem Centrum jest przygotowanie całości Tygodnia Misyjnego, koordynacja peregrynacji symboli ŚDM oraz współpraca i pomoc Rejonowym i Parafialnym Centrom. Centrum działające przy naszej parafii również rozpoczęło planowanie i przygotowania do Tygodnia Misyjnego.

Zapraszamy chętnych do zaangażowania się w wolontariat przy naszej parafii. Ruszyły także zapisy na Dni Krakowskie ŚDM. Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo w kancelarii parafialnej oraz na parafialnej stronie portalu Facebook.

KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Światowe Dni Młodzieży
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś